Alkohol

Alkoholizm wśród młodzieży

Młodzi ludzie wchodzący w dorosłość bardzo często eksperymentują z różnymi substancjami. Przeczytaj, dlaczego to takie niebezpieczne.

Na czym polega alkoholizm wśród młodzieży?

Wokół alkoholu i alkoholizmu przez stulecia narosło wiele mitów i stereotypów. Wśród nich są te, mówiące o braku szkodliwości alkoholu dla młodzieży oraz opisujące alkoholika, jako dorosłą osobę, najczęściej mężczyznę, silnie zaniedbanego, upijającego się do nieprzytomności. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła inna. Alkoholizm coraz częściej dotyka bowiem dzieci i młodzież. Warto zatem zdać sobie sprawę, jak wygląda rzeczywistość.

Nadużywanie alkoholu i alkoholizm u młodzieży

W dzisiejszym świecie przyzwolenie na picie alkoholu przez dzieci i młodzież jest coraz większe. Napoje bezalkoholowe, nawiązujące smakiem i opakowaniem do procentowych trunków stały się częstym elementem nie tylko imprez dla nastolatków, ale już nawet kilkulatków.

Duża dostępność alkoholu powoduje, że jest on stałym i nieodłącznym elementem spotkań towarzyskich. Imprezy bezalkoholowe są coraz rzadsze. Istnieje także zwyczaj agresywnego interpretowania wspólnego spożywania alkoholu, jako sprawdzianu dla przyjaźni czy dorosłości.

Warto przypomnieć zatem, że alkohol pity przez dzieci i młodzież ma zasadnicze, jednoznacznie negatywne znaczenie dla ich dalszego rozwoju, niezależnie od ilości i częstotliwości jego spożywania.

Podczas gdy w przypadku dorosłych można wyróżnić określone sposoby, powtarzające się wzorce picia alkoholu, które mogą stać się niebezpieczne, w przypadku młodzieży poniżej 16 roku życia przyjmuje się, że celowe wypijanie każdej, nawet najmniejszej ilości alkoholu jest problemem alkoholowym.

Kiedy i dlaczego młodzież sięga po alkohol?

To kiedy i dlaczego młodzież sięga po alkohol jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Olbrzymie znaczenie mają przede wszystkim wzorce wyniesione z domu. W świetle wielu międzynarodowych badań znaczącą rolę w zakresie postaw młodzieży mają w dalszym ciągu rodzice i rodzina. Innymi czynnikami modelującymi zachowania są:

 • postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci;
 • wsparcie rodzinne udzielane dziecku lub jego brak;
 • kontrola zachowań czyli np. egzekwowanie reguł.

Nastolatki sięgają po alkohol z bardzo wielu powodów. Część z nich pokrywa się z tymi, wymienianymi przez osoby dorosłe. Inne są wyjątkowe dla młodzieńczego wieku i zgoła innego postrzegania świata. Młodzież ma bowiem często mylne, stereotypowe i wybiórcze wyobrażenie na temat picia alkoholu i jego skutków. Podoba się im to, że pod jego wpływem ludzie uwalniają się od zahamowań i stają się bardziej rozmowni, zabawni czy energiczni. Jednocześnie, pijąc chcą zamanifestować własną „dorosłość”.

Do najczęściej występujących przyczyn sięgania przez nastolatków po alkohol można zaliczyć:

 • nastoletnia ciekawość do sprawdzenia wszystkiego co nieznane,
 • reklamy pokazujące alkohol jako nieodłączną część życia,
 • wzorce, które młodzi starają się naśladować,
 • duża dostępność,
 • opinie, że wszyscy spożywają alkohol,
 • pozornie „pozytywne” skutki picia alkoholu, czyli poprawa samopoczucia i rozluźnienie przy minimalnym wysiłku,
 • opinie, że picie alkoholu to świetna zabawa.
 • wyobrażenie, że alkohol ułatwia kontakty z ludźmi i pomaga w załatwieniu różnych spraw;
 • opinia, że jest ucieczką od rzeczywistości;
 • chęć przypodobania się rówieśnikom.

Skutki picia alkoholu przez młodzież

Alkohol czyni duże i najczęściej nieodwracalne szkody w organizmie młodego człowieka. Mogą one dotyczyć zarówno ciała, jak i psychiki. Alkoholizm u młodzieży może powodować upośledzenie procesów logicznego myślenia i zapamiętywania, ograniczenie możliwości uczenia się, osłabienie wzroku i słuchu, a nawet zaburzenia akcji serca. Nadużywanie alkoholu wpływa też na odporność organizmu oraz wywołuje stany zapalne. Upośledza przyswajanie witamin i składników odżywczych.

Może także znacząco zaburzyć rozwój i powoduje problemy z wysławianiem się. Zaburza rozwój fizyczny i społeczny. Dzieci pijące alkohol znacznie słabiej radzą sobie także z problemami.

Picie alkoholu przez młodzież koreluje także z przyjmowaniem innych bardzo szkodliwych używek i środków farmakologicznych, samookaleczeniami, a nawet samobójstwami. Może też wiązać się z aktywnością seksualna o ryzykownym charakterze i być przyczyną innych niebezpiecznych zachowań.

Jak zapobiegać alkoholizmowi wśród młodzieży?

Choć oczywiście wszystkie czynniki sprzyjające sięganiu przez nastolatków po alkohol są istotne, to jednak szczególnie należy podkreślić relacje w domu. Warto zatem skupić się na wychowaniu i edukacji dzieci. Dobrze jest obserwować rozwój ewentualnych problemów nastolatka, wspierać go i pomagać w ich rozwiązywaniu. Zrozumienie i cierpliwość to słowa klucze dla wszystkich rodziców. Należy także pamiętać, aby uczyć dziecko asertywności. Istotne jest, żeby uświadamiać, jakie skutki niesie za sobą picie alkoholu. A jeśli mimo tego zauważymy problem alkoholowy u dziecka – nie czekajmy i zasięgnijmy porady specjalisty.

Before you book!
1. Minimum stay is 28 days
2. Select "1 adult" after search
3. Contact us if no availability
Save my spot