Inne

Grupy wsparcia

Każdy na pewno słyszał o 'AA' - Anonimowych Alkoholikach. Czym jednak tak naprawdę są grupy wsparcia? I jaką rolę odgrywają w procesie terapeutycznym?

Dlaczego grupy wsparcia są tak ważne

Grupy wsparcia lub systemy oparcia odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu zarówno fizycznej, jak i psychicznej integralności jednostki zmagającej się z problemem uzależnienia. Wsparcie płynące od osób postronnych korzystnie wpływa na samoocenę, pewność siebie i ogólne funkcjonowanie uzależnionego. O najbardziej podstawowej grupie można mówić już na poziomie małżeństwa, rodziny lub kręgu najbliższych przyjaciół. Jednak należy rozszerzyć tę definicję o grupy będące dedykowane wyłącznie osobom w problemie uzależnienia lub cierpiących z powodu współuzależnienia. Wsparcie niesione przez grupy terapeutyczne to nieoceniona pomoc na drodze ku trzeźwości i zdrowiu. Każdy uzależniony powinien zdać sobie sprawę z drzemiącego w nich potencjału terapeutycznego.

Jak działa grupa wsparcia

Centralna zasada rządząca grupami wsparcia polega na tym, że uczestnicy polegają oraz wzorują się jedynie na własnych doświadczeniach. Wymieniają je między sobą, nie zaś, jak ma to miejsce w przypadku terapii uzależnień – na wiedzy pochodzącej z zewnątrz, czyli od profesjonalistów. Grupy wsparcia są bezpieczną przestrzenią służącą wymianie doświadczeń i uwag, które skutecznie oddziałują na innych. Ponadto grupy wsparcia generują silniejszą relację między poszczególnymi uczestnikami. Przekłada się to na budowę wspólnoty doświadczeń i celów oraz zwykłej ludzkiej przyjaźni. Zajęcia w grupach wsparcia odbywają się zazwyczaj w grupach liczących 12-14 osób i trwają średnio 2 godziny.  Daje to szanse na wypowiedź i aktywne uczestnictwo każdemu zainteresowanemu.

Rodzaje grup wsparcia

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych – uzależnienie jest stanem, w którym człowiek czuje przymus do przyjmowania określonych substancji lub wykonywania destrukcyjnych czynności. Ludzie uzależniają się zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W procesie wychodzenia z uzależnienia najważniejszym czynnikiem jest wewnętrzna siła. To ona popycha nas do podejmowania zmiany i walki z własnymi słabościami. To wszystko oferują grupy wsparcia, które otaczają osobę uzależnioną troską i nie pozwalają zbaczać jej z wcześniej obranego kierunku ku trzeźwości. Terapia tego typu jest również adresowana dla osób, które od dłuższego czasu cieszą się ze stanu trzeźwości. Grupa wsparcia pomaga im wytrwać w postanowieniu oraz daje platformę do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi.

Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych (Al-Anon lub Alateen) – syndromem współuzależnienia nazywamy stan towarzyszenia i bliskiej relacji z osobą uzależnioną, która znacząco odbija się na jakości naszego życia. Tego typu grupy wsparcia kierowane są dla żon alkoholików oraz osób uzależnionych od narkotyków oraz w zasadzie wszystkich, którzy pozostawali w bliskiej relacji z uzależnioną osobą. Badania wskazują, że osoby współuzależnione również borykają się w swoim życiu z wieloma problemami na tle psychicznym oraz emocjonalnym. Osobom współuzależnionym grupy wsparcia oferują pomoc w wyjściu z destrukcyjnych nawyków. Mogą być dla nich również źródłem, z którego czerpać będą siłę w codziennym funkcjonowaniu z uzależnionym.

W czym tkwi siła grup wsparcia?

W grupie siła, to powiedzenie dobrze oddaje ducha wspólnotowych inicjatyw. Siła grup wsparcia opiera się na wzajemnej trosce, tolerancji oraz wspólnocie przeżyć, które umożliwiają łatwiejsze wcielanie się w sytuację innych osób. Tego typu aktywności uczą empatii oraz zrozumienia, a ponadto – jak wskazują badania – pomagają utrzymać osobom uzależnionym okresy trzeźwości. Natomiast osobom współuzależnionym uświadamiają, że nie znajdują się sytuacji bez wyjścia. Grupy wsparcia czerpią z kolektywnej siły, która zostaje przekazywana pomiędzy uczestnikami. Osoby w kryzysie mogą tam uzyskać pomoc, a w czasie polepszenia ich sytuacji, sami oferują ją innym potrzebującym. Grupy wsparcia to nie tylko szczere rozmowy, to też warsztaty oraz zajęcia treningowe, które uczą osoby potrzebujące określonych technik i mechanizmów, które mogą przydać się w codziennych zmaganiach z lekami, uzależnieniem i samotnością.

Gdzie szukać pomocy

Grup wsparcia oferujących kompleksową pomoc osobom uzależnionym oraz współuzależnionym szukać powinniśmy w naszej najbliższej okolicy. Zazwyczaj są to miejsca takie jak: poradnie psychologiczne, poradnie rodzinne, ośrodki terapii uzależnień oraz szpitale psychiatryczne. W internecie znajdziemy również oficjalne strony, które informują o najbliższych spotkaniach grup wsparcia w danym mieście. Istnieje również możliwość dołączenia do internetowych grup dyskusyjnych i tam wyszukiwania najlepszych i najbardziej odpowiadających naszym potrzebom grup wsparcia.

Before you book!
1. Minimum stay is 28 days
2. Select "1 adult" after search
3. Contact us if no availability
Save my spot